Müştemilatı Bulunan Bir Dükkan Satın Alınırken Kaydedil Mesi Gereken Şeyler


Alış-verişe konu olan şey, bodrumu bulunan veya altında şeri­ri olan yahut etrafında dükkan sahibinin oturması için yer bulunan bir dükkan olursa; ahş-veriş senedinde bu dükkanın tamamı ve al­tında bulunan bina veya şerirler, ticâret sahibinin ticâret için otur­duğu mak'ad ve o şeririn uzunluğu ve dükkanın hududu söylenir ve senet öylece yazılır. [89]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..