9- Bir Kimsenin, Bir Akarın Başkasına Ait Olduğunu İkrar Etmesi

Bu durum, yazı ile şöyle tesbit edilir:
Filan, şahıs, şöyle ikrar eyledi: Şu yerdeki, şu hudutlu evin ta­mamı, hududu ile, hakları iie, mürâfıki ile ve ona mensup her şeyi ile, filanındır; onun mülkü ve onun hakkıdır. İkrar eden şahsın veya diğer bir insanın değildir. Kendisi için ikrar oİunan zat, buranın, ik­rar edenden ve diğer insanlardanda daha çok tasarruf hakkına sahiptir.İkrar eden şahsın, orada hiç bir hakkı yoktur. Ona, bir yolu da yoktur; da'va ve talebi de yoktur. Hiç bir sebeble, husûmeti de yoktur. Bunu, filan da tasdik eylemiştir." Ve bu yazı da, böylece tamam olmuştur. [252]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..