11- Bağ, Bahçe Ve Arazinin, Başkasına Ait Olduğunun İkrar Edilmesi

Ev ve içinde olan eşyalar gibi bağ, bahçe ve arazi içinde de mey­veler ve ziraat vardır. Çünkü,ziraat ve meyveler arazi ve bağ ikrarı­na dâhil olmazlar; ev ikrarına, eşyaların dâhil olmadığı gibi...

Eğer ikrar, arazi ve bağın aslına ait ise; bu evin aslına olan ik­rar gibi yazılır.

Eğer ikrar arazî ve bağ ve içinde bulunan şeylere ait ise, o za­man ev ve içinde oları şeylerle ilgili Yapılan ikrar gibi olur ve İçinde olan ziraat ve meyveler de yazılır.

Şayet ikrar, —evin dışında— sadece evde olan şeylere ait ise, o zaman "şu hudutlu, şu yerde olan evin içinde olan malların tama­mı, elbiseden, paradan, eşyadan, yatak, yastık, ve sergiden; altın ve gümüşten, köleden, cariyeden, sığır, deve ve koyundan, tartılan ve ölçülen, yenilecek, içilecek şeylerden ev eşyası, kaplar, tunç, bakır ve benzeri şeylerden cam ve sair eşyalardan her ne varsa; hepsi fila­nın hakkıdır." denir ve öylece yazılır.

Keza, ikrar, bağa ait değil de, bağda olan şeylere veya araziye değil de, arazide olan şeylere aitse, o zaman, ziraat yazılır. Şöyle ki: Filan şöyle ikrar eyledi: Ziraatın tamamı, ve o yerde ne varsa, yazı­lıp "tamamı, kendesi için ikrar olunan şahsındır." denir ve yazı böy­lece tamam olur. O yerin mülkiyeti, bu ikrardan hâriçtir.

"Şu şu hudutlu bağda, —bağın ağaçları hariç— bulunan mey­veler müstesnadır. Bağın yeri ve ağaçlan kendisi adına ikrar oluna­nın mülküdür." denir ve yazı tamam oiur.
En doğrusunu bilen Yüce Allah'tır. [255]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..