12- Mekana İzafe Edilmeyen Bir Ayanı İkrarın Kayda Geçirilmesi

Mekâna izafe edilmeyen a'yanı ikrar hakkında yapılan senet­te, baş tarafa besmele yazıldıktan sonra, şöyle devam edelir:
Filan şöyle ikrar eyledi: "Filan oğlu filan, ikrarının caiz, tasar-rufâtının nafiz olduğu hâlde, isteyerek ve rağbet ederek şöyle ikrar eyledi ve: "Bu a'yanın tamamı, (Sıfatı, miktarı, eni ve boyunun kaç arşın olduğunu ve kıymetini söyleyerek) filanın, mülküdür; Hakkı­dır ve onun tasarrufatına ikrar edenden de diğer insanlardan da da­ha çok hak sahibidir." der ve yazı tamamlanır. [256]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye