13- Bir Evin Mülkiyetinin Filana Ait Olduğunu İkrar Etmek


Bir kimsenin bu husustaki ikrarı şöyle yazılır: Filan şahıs, şöyle ikrar eyledi: Gerçekden şu hudutlu, şu yerde-.  ki yurt da bulunan, giriş kapısının sol tarafındaki (veya önündeki), bir hududu yurdun sahanlığına bitişik yazlık ev (veya kışlık ev) ikinci hududu yazlık (veya kışlık) eve bitişik; üçüncüsü sofaya bitişik; dördüncü hududu da abdesthaneye bitişik olan şu evin, bütün hu-dûdü ve hakları, yeri ve binası, üstü ve altı, yolu ve bodrumu, çoğu ve azı ile, —büyük kapıya kadar— filanın mülkü ve hakkıdır." Bu ikrar yazılır ve yazı tamam olur. [257]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..