Bir Eve Ortak Bulunulduğunun İkrar Edilmesi

Bir kimse, bir eve, bir başkası ile beraber ortak bulunduğunu ikrar ederse; bu durum da, —yukarıda— beyan ettiğimiz gibi yazılır:
Şayet o ev, taksimden sonra ikrar edenin hissesine düşerse; onun tamamını kendisi için ikrar olunana teslim eder. Şayet diğerinin his­sesine düşerse ikrar eden şahıs, nasibi kadarın kıymetini, tazmin eder. (= öder.) [259]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..