20- Bir Yerin Satış İşleminin Feshedildiğinin İkrarı

Bu ikrar şöyle yazılır:
Filan, isteyerek şöyle ikrar eyledi: Filan şahıs rızâsı ile, kasden, şu yerdeki, şu hudutlu evin kendi aralarında olan satışının tamamını feshetti. (= Bozdu.) Bütün sözleşmeyi nakz eyledi; sahih bir fesihle fesheyledi. Bu fesih o caizdir ve onda fesad ve muhayyerlik yoktur. Bunun ibtâline ma'na da yoktur. Evin tamamını, sahih bir redle ge­ri verdi. Artık, kendisi, için ikrar olunan şahsın üzerinde, yanında, elinde bir hak, bir ayn ve borç; ve satılan evden bir şey; rehin, vesî-ka veya bir sözleşme kalmadı. Kendisi için ikrar olunan şahıs da bu­nu tasdik eyledi. Bunun tamamı yüz yüze oldu. [267]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..