21- Rehnin Feshedildiğinin İkrar Edilmesi

Filan şahıs, kasden (- isteyerek) şöyle ikrar eyledi: Şu yerdeki şu hudutlu oağ, Dır mal karşılığı filanın elinde rehin idi. Borçlu, borcunu tamamen ödedi. İkrar eden şahıs da bu rehni fesh eyledi (= bozdu) ve bağı sabine reddeyledi. (- geri verdi.) Bu durumda ikrar eden şahsın ikrar olunan şahsa bir borcu kalmadı. İkrar olunanın da ikrar edende veya başkasında bir hakkı, da'vâsı veya husûmeti de kalmadı. Her birisi, diğerini doğruladı ve şehâdette bulundular:
En doğrusunu bilen Allah'dır. [268]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..