22- Satış Senedini Kaybetmek ? Satışl Feshetmekle İlgili İkrar

Filân kimse, isteyerek şöyle ikrar eyledi: O, filandan, şu yer­deki, şu hudutlu evin tamamını satın almıştı. İki taraf dan da teslim tesellüm vâki olmuştu; müşteri bedelini vermiş ve evi teslim almış, ev sahibi de, bu evin bedelini, o müşteriden teslim almıştı. îkrar eden filan şahıstan senedi istedi; o da onu vermekten aciz kaldı ve: "O kayboldu." dedi. Ve satıcıya bedelin tamamını ödediğini ikrar eyle­di. Satıcı, ondan berî oldu. Ve satışa dâhil olan şeyin tamamını müş­teriye teslim eyledi. îkrar eden şahsın satıcıda hiç bir hakkı kalmadı; ne da'vâ, ne husûmet ne aslında, ne gelirinde ne bedelinde ve nede kıymetinde... Bağın tamamı satıcınındır. Ve bu bağda, onun ikrar ediciden daha çok hakkı vardır. İkrar edici, bundan sonra senedi çı­karırsa, artık o bâtıldır. Yemin talebi de batıldır."

İkrar olunan zatda bunu doğruladı ve yazı böylece tamam oldu.
En doğrusunu, %ıncak Allahu Teâlâ bilir. [269]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..