VAZ'Î HÜKÜMLER


Hükümlerin ikinci kısmı vaz'î hitaba racidir. Bunlar, yani vaz'î hükümler: Sebeb, şart, mâni, sıhhat, butlan, azimet ve ruhsat ol­mak üzere beş kısımdan ibarettir.[1] Şimdi bunlar üzerinde meseleler vaz edilmek suretiyle durulacaktır.


Eser: El-Muvafakat

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

El-Muvafakat

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..