Dördüncü Mesele:


Meselenin özeti şudur: Seçimli emir, emrin altına giren ve ter­cihe bırakılan mutlak cüz'îlere yönelik Şâri'e ait bir kasdın bulun­masını gerekli kılar. [35]     


Eser: El-Muvafakat

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

El-Muvafakat

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..