TEŞEKKÜR

Hem muhteva, hem de dil bakımından gerçekten zor, ancak o derecede de değerli olan bu kıymetli eserin tercümesine bu âciz ku­lunu muvaffak kılan Yüce Allah'a bu vesileyle binlerce hamd ve sena ederim. O'nun nurlu yolunu bize gösteren rehberimiz Peygam­ber efendimize, tüm aile efradına, ashabına ve kıyamete dek yolundan gidenlere Allah'ın salât, selâm ve mağfireti olsun. Müellife ve naşire Allah'tan rahmet dilerim. Yetişmemde büyük emeği geçen başta rahmetli babam olmak üzere ağabeyim Hüseyin Erdoğan'a, Develi ve Kayseri İmam-Hatip Okulları idareci ve öğret­menlerine, İslâmî İlimler Fakültesinin değerli öğretim üyelerine, özellikle başta Halil Günenç, Mehmet Savaş, Ahmet Muhtar Bü-yükçınar olmak üzere Haseki Eğitim Merkezinin tüm hocalarına, başta damşman hocam Hayreddin Karaman olmak üzere M. Ü. İla­hiyat Fakültesindeki hocalarıma, arkadaşlarıma ve nihayet kahrı­mı çeken aileme, yaptığım tercümenin birinci ve ikinci cildini oku­yan arkadaşım Dr. İlhan KUTLUER'e, üçüncü cildini okuyan arka­daşım Doç. Dr. Vecdi AKYUZ'e, eserin basımım üstlenen İz Yayın-cılık'a ve siz değerli okuyucularımıza teşekkürü bir borç biliyorum.
5. 9. 1992 Ümraniye/İstanbul Mehmet ERDOĞAN


Eser: El-Muvafakat

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

El-Muvafakat

  • TEŞEKKÜR
 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler