Bilgi Bankası 42:

Kılıç Kuşanma Taklid-i Seyf, kılıç kuşanmak demektir. Osmanlı padişahları, tahta geçişleri esnasında yapılan umu­mi biattan sonra kılıç kuşanma eski adı ile Taklid-i seyf me­rasimi ve bunu yapacak alay teşkil olunurdu. Sultan Murad padişah olduğu haberini Amasya'da aldıktan sonra, yanında­ki adamlarıyla Bursa'ya doğru yola çıktı. Buraya yaklaştığın­da Bayazid'in damadı Şeyh"-i Mübarek Emir Buharı hazretle­ri; ahali ile beraber şehir dışına çıkıp, karşılamış ve Sultan Murad'a kendi elleriyle kılıç kuşatmıştır. Hatta Sultan Fatih Mehmed de; Akşemseddin hazretleri eliyle kılıç kuşanmıştır. Yavuz Sultan Selimden sonra gelmiş olan padişahların hepsi

teberrüken bu zatın kılıcını kuşanırlar ve bu merasim İstan­bul'da Hz. Eyyüb ül Ensari türbesinde yapılırdı.


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..