Bilgi Bankası 45:

Sultan Murad'in Halil Paşaya İfadesi Bunca zamandır Allahın kulları için çalışıp Islamı fitneden uzak tutmak ve düş­manın kat'ı hayatını kılıç sesleri ile def edip, devlet uğruna gayret ettik. Bir müddet için hükümetten el çekip, inziva kö­şesine çekilip, asude olmak hatırımızdan geçer.

"Ehl-i tecridin külahı tac-ı istiğnasıdır Saltanat dedikleri ancak cihan gavgasidır"

Saltanat ve ihtişamın neticesi ne idiki bilindi ve nakş-ı ma­kam ve saltanat levhası hatırımızdan silindi. Fazilet ve Rah­mana sığınalım.

Zamana hükümet üzere yâd edelim, bu geçici dünya dev­letinden el çekelim. Dünya hayatında ahiret tarlasına dualar ekelim. Daima nefisle cihad edelim. İyi ve güzel şeyler iste­yelim. Övündüğüm oğlum Mehmed Hânı, millet ve mülkün başına getirmek şeklini münasip gördüm. Deyince: Halil Pa­şa, men etmeye kadir olmayınca, hemen ferman ile şehza­deye:

"Hemen emreyledi yazıldı name/Geherkiz oldu elfazile na­me" (Solakzade)


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..