Açıklama

Bu rivayet, yukarıdaki rivayetlerin her ikisinin beraberce fakat onların isnadından başka bir isnadla gelmiş bir şeklidir.

Yani bu rivayette hem Hz. Peygamber (s.a)'in iki türlü satış ve iki türlü giyi­nişten nehyettiği bildirilmekte, hem de o satış ve giyinişlerin şekli tarif edil­mektedir.
Ebû Davud'un bu rivayeti kitabına alması diğerlerinden farklı bir is­nadla gelmiş olmasından dolayıdır.[186]
3380... Abdullah b. Ömer (r.anhüma)'dan rivayet edildiğine göre; Rasûlullah (s.a), habelü'l-habeleyi satmaktan nehyetti.[187]
3381... İbnÖmer (r.anhüma); Rasûlullah (s.a)'dan, önceki hadi­sin aynısını rivayet etti ve; "Habelü'l-habele; devenin [karnındaki ce­nini] doğurması, sonra da o yavrunun hamile olmasıdır." dedi.[188]


Eser: Ebu Davud

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Davud

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..