II. Cenaze


859. Mes’ele: Meyyit gelip uğradıkta ayak üzere durmak sünnet midir?

Elcevap: Değildir, müstehabdır. [909]
860. Mes’ele: Zeyd hasbeten lillâh tenbîh-i gâfilîn için, sûkta meyyit önünce zikr eylese, şer'an Zeyd-i mezbûra ne lâzım olur?

Elcevap: Ref'-i savt bi-z-zikr mekruh idüğü mu'teberatta mes­turdur demek ile teşbih ekâbir-i seleften menkûldür. [910]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..