IV. Cerrar Ve Dilenci


895. Su'al: Câmi'lerde ve mescidlerde cerrara akça veren kimselere şer'an ne lâzım olur?

Cevap: Cerrarlar ta'zîr ile men' olunmak lâzımdır, akça veren­ler âsim olur. [946]
896. Mes’ele: Zeyd-i vaiz "mescidde bir akça sadaka veren kimse, kırk akça dahi sadaka etmek gerektir, tâ günâhtan halâs ola" de­se âsim olur mu?

Elcevap: Dediği gibi mesâil vardır. Amma niyeti anları ta-sadduktan men' ise âsim olur. Sâülere akça vermekle, mescid-i şerîfin hürmetin hetk etmekle günâha girmekten men eylese müsâb olur. Eden kapıda eylesin. [947]
897. Mes’ele: Zeyd-i sâil, Amra gelip "Allah aşkına Resûlullah aş­kına, Allahı seversen ve Resulü seversen, bana bir akça ver" de­se, Amr sakin olsa yâhud "Allah vere" dese, nesne vermese âsim olur mu?

Elcevap: Sevmek vermeyi mûcib değildir. Şartiyyenin mukad­demi ile talîsi mabeyninde, mülâzeme-i hakîkiye ve âdiye olmadı­ğına binâen vermemiş, hâşâ sevmemekdiği için vermemiş olucak hatâ yoktur. [948]


Eser: Ebu Suud Fetvaları

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Ebu Suud Fetvaları

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..