7- ÖLÜM HÂLİNDE NEYE İTİBAR EDİLECEĞİ

Bir müslüman, bir mürtede ok attığında, ok ona isabet eder ve hemen ölürse; İmim Ebâ Hanîfe (R.A.)'ye göre, ok atan şahsın, mürtedin vârislerine diyet Ödemesi gerekir.

İmâmeyo'e göre, bu durumda oku atan şahsa bir şey gerekmez. Kâ-fl'de de böyledir.
Bir adam, bir mürtede ok attığında; o mürted, tekrar müslüman olmuş olsa ve sonra da, ok isabet eylese; bi'1-icma, bu oku atana bir şey gerekmez.

Bir kimse, bir harbî'ye ok atsa da o da müslüman olmuş olsa, yine oku atana bir şey gerekmez. Hidâye'de de böyledir.

Bir adam, bir köleye ok attığında; o köleyi, efendisi azad etmiş bulunsa; sonra da ok ona isabet ederek, o yüzden ölse; İmâm Ebâ Hanîfe (R.A.)'ye göre, oku atan şahıs, onun kıymetini efendisine öder. İmâm Ebû Yûsuf (R.A.)'a göre de böyledir. KfcVde de böyledir.

Hâkim, bir adamın recmedilmesine hükmettiğinde; başka bir adam da ona taş atsa; o sırada da şahidin biri şehâdei inden taş isabet etmeden önce dönse; fakat, taş adama isabet etse ve ölse; bu taşı atana bir şey gerekmez.

Bir mecûsi, bir ava ok attıktan sonra, müslüman olur; sonra da, oku ava isabet ederse; o avın eti yenmez.

Şayet müslüman olarak ok atsa da —Allah korusun— sonra me-cûsî oluverse, o avın eti yenir. Hidâye'de de böyledir.
8 îhramlı birisi, ava ok attıktan sonra, ihramdan çıkıverir; ok da, ava isabet ederse; o muhrim'e ceza gerekir.

îhramsız hâlinde atsa da sonra ihrama girse, ona bir şey gerekmez. Kâfî'de de böyledir.
En doğrusunu bilen Allahu Teâlâ'dır. [26]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler