Adak Kurbanının Eti

Şayet bir adam, nezretmek suretiyle kurbanı üzerine vacip kılmışsa, o zaman kendisinin ve nafakası üzerine vacip olanlarla, zengin bulunan kimselerin, o kurbanın etinden yemeleri caiz olmaz.

Nezreden şahsın zengin veya fakir olması müsavidir.

Adak kurbanının etinden yemenin yolu tasadduktur. Tasadduk eden şahsın, kendi sadakasından yemesi ve zenginlere yedirmesi caiz değil­dir. TebyıVde de böyledir.

Nezr olunmuş kurbana gelince, sahibi zengin olsun, fakir olsun, kendisi ve zengin olan kimseler onun etinden yiyemezler. Nuriye'de de böyledir.

Bişr bin VeHd, İmâm Ebû Yflsnf (R.A.)'un şöyle buyurduğunu riva­yet etmiştir. Bir adamın dokuz kişi aile efradı bulunur. Onuncusu da kendisi olur ve kendi nefsi ve efradı ailesi için, on koyun kurban keser; fakat hiç bir koyuna nefsi adına niyet etmez, ancak on koyuna kendisi ve efradı ailesi için niyet ederse, bu istİhsânda caiz olur. Bu, İmâm Ebû Hanîfe (R.A.)'nın kavlidir. Muhiyt'te de böyledir.
En doğrusunu bilen Allahu Teâla'dır. [16]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..