Techîz Ve Tekfin


1-) Terikeden harcamaya, önce ölenin techîz ve tekfininden baş­lanır. Ve defindeki ihtiyaçlar, öfte ma'ruf olduğu şekilde karşılanır. Muhıyt'te de böyledir.

Ölen kimsenin yanında bulunan rehin ve kölesinin işlediği ci­nayetin bedeli gibi, şeyler terikeden müstesna bırakılır. Yani, rehin bırakan kimse ile o cinayetin velîsinin haklarını alması, techîz ve tek­finden daha önce ve evlâdır. Hızânefü'I-Müftîn'de de böyledir..
Ölen şahıs, —değer bakımından— hayatta iken giymiş oldu­ğu, helâl elbise cinsinden, ifratsız ve tefritsiz olarak kefenlenir. Ihti-yâr'dâ da böyledir. [6]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..