Bir Binayı, Yeri Hariç Olarak Satma İşleminin Kaydı

Satış akdine konu olan şey, yeri hâriç bir bina ise, senet belirli bir yerde bulunan şu binanın tamamım, müşteri, satıcıdan satın al­dı. Evler, kapılar, tavanlar, duvarlar, raflar, ağaçlar, eşyalar, ka­mış hasırlar ve bu binada her ne varsa, tuğla, kiremit kerpiç çamur, toprak gibi ve yerinin haricindeki her şey bu satışa dâhildir.

Şayet yeri istisna kılmamış olsa; bu da caizdir. Çünkü, bina ye­re tâbi değildir. Zehıyre'de de böyledir.

Fakat daha kuvvetli, sağlam ve te'kidli olsun diye, o.da yazılır. -   Şöyle yazmak da caiz olur:

Müşteri, satıcıdan yerim şümulünde olan şeylerin tamamını sa­tın aldı. Bu ev, şu yerdedir." denir ve hududu söylenir.

Sonra da "bu hudutlu yerin içinde olan şeylerin tamamını, — yeri hâriç,— aşağısını, yukarısını satın aldı." diye yazılır. Şahitler­den önce, bunu satıcı ikrar eyler ve "kendisinin o yerde hakkının kalmadığını; bütün haklarının müşterinin eline geçtiğini; diğer bü­tün insanların dışında olduğunu, ne var ne yok hepsinin müşteriye âit olduğunu; hak, vacip ve lazım bir iş olduğunu; o yerin oraya îca-beden nesi varsa, tamamının, sağlığında müşterinin olduğunu; ölü­münden sonra da yerine geçecek olanın olacağını;" şifahan söyler.
Fakat yıkmak ve ankazını nakletmek için satın alırsa, duvarı yık­mak için satın almakda olduğu yazılır. Bu hususu daha önce zikretmiştik. [67]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..