Binası  Müşteriye  Ait  O1an  Bir  Arsanın  Satış  İşleminin Kaydedilmesi

Üzerindeki bina müşteriye ait olan bir arsanın alış-veriş senedi şöyle yazılır:
"Müşteri, satıcıdan binaları ile beraber satın aldı." diye yazılmaz. Çünkü, binalar müşterinin mülküdür. Kendi mülkünü nasıl satın alır? İmâm Muhammed (R.A.), el-Asıl'da böyle buyurmuştur. Ehl-i şu-rût'tan bazıları da şöyle buyurmuşlardır: En güzeli, "müşteri, evle­rinin arsasını (yerini) satın aldı." diye yazılır. Çünkü "ev" örfte, mut­lak olarak binalar" demektir. Yazmak ise, bu ahş-verişi tevsik için­dir. Bu durumda uygun olanı, daha beliğ bir lafızla söylenip yazılmasıdır. [69]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye