Satın Alınan Yere Dâhil Olan Veya Dâhil Olmayan Şeyler

Bir adam bir yer veya bir köy satın aldığında hak kelimesini söylemezse; (yani; "bütün haklarıyla" demezse) bu durumda da bi­nalar ve ağaçların tamamı, bu satışa dâhil olur.

Üzüm bağları, elma, ayva ağaçları ve diğer nevi'ler; kamış, odun, ılgın ağaçlar ve benzerleri de bu satışa dâhil olurlar.

Bişr bin Velid, İmâm Ebû Yûsuf (R.A.)'un şöyle buyurduğunu riva­yet eylemiştir:

Kamış satışa dâhil olmaz.

Bişr: Bu, bü-ittifak böyledir." buyurmuştur.

Meyvesi olmayan ağaçlar ve ceviz ağaçlan hususunda müteah-hirîn âlimleri ihtilaf eylediler ve: "Ziraat gibi, bunlar da söylenmez­se, satışa dâhil olmaz." dediler. Bazıları da: "Dâhil olur." buyurdular.

Esahh olanı da budur.

Badlıcanın kökü müşterinindir.

Pamuk ve usfur da böyledir; bunlar, satışa dâhil olurlar.

Buna binâen, kökünü kesmeksizin bu sebzelerin meyveleri söy­lenmez ise, satışa dâhil olmazlar.

Eğer "bütün haklarıyla satın alınmıştır." denilirse; tamamı sa­tışa dahil olurlar.

Bu, İmâm Ebû Yûsuj (R.A.)'un kavlidir.

İmâm Muhammed (R.A.) ise: "Bunlar, satışa dâhil olmazlar. An­cak "az-çok ne varsa, bütün haklarıyla..." denilince bunlar satışa dâhil olurlar." buyurmuştur..

İmâm Muhammed (R.A.) şöyle buyurmuştur:

Bir adam, içinde za'feran bulunan bir yeri satarsa, onun soğanı satıcının olur.
Buna binâen keten, darı, nohut, bakla, mercimek (Bunların ta­mamı) ziraat menzilindedir. [92]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..