4- Borcu İkrar Etmek

Filan şahıs, isteyerek, —ikrah (= zorlama) ile değil—- şöyle ik­rar eyledi:

Filanda, şu kadar, sahih sebeple, vacip hak. olan alacağı vardı. Bunu, ikisi birlikte ve âdil şahitlerin huzurunda, —senet hâlinde— Yazmışlardı. Alacaklı, o filandan, malının tamamını, noksansız ola­rak teslim aldı; borçluda noksansız olarak ödedi ve tamamından be­raat eyledi. Borçlunun ikrarının yazılı olduğu senet zâyî oldu. Bu du­rumda, bu senet her ne zaman meydana çıkarsa çıksın batıldır. ( = geçersizdir.) Onunla da'vâ edilmez.
Her hangi bir zamanda, vekil veya vasi yahut vâris, o senedle, o alacağın tamamını veya bir kısmını da'vâ edecek olurlarsa, işte o da'va bâtıldır. Filan oğlu filan da bu ikrarı caiz bir kabulle ve mu-hatab olarak kabul eyledi ve bu yazı da böylece tamamlandı. [246]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..