6- Bir Kimsenin, Diğerine Belirli Bir Miktar Buğday Borçlu Olduğunu İkrar Etmesi

Bir kimsenin, diğerine, bir miktar buğday borçlu olduğunu ik­rar etmesi şöyle yazılır:
Filan kimse, filan için, üzerinde ve zimmetinde şu kadar ölçek, taze, temiz, beyaz, güzlük sulu yer buğadayı vardır. Ölçek, Buhara halkınca bilinen uşârî ölçeğidir ve bu sahih sebeble, hak, lâzım ve vacip bir borçtur." diye ikrar eder. Ve isterse sebebini de açıklayıp, ondan "borç olarak" veya "selem olarak" sahih şartlarla aldığını söyler. Selemde, yazıya va'deyi de ilâve eder ve "va'deli olarak, şu yerde teslim etmek üzere aldı/' der. Kendisi için ikrar olunan şahıs bunu tasdik eder ve bunların tamamı yüz yüze olur. Yazı da böylece tamam olur. [248]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..