Ölçülen, Tartılan Veya Sayılan Bir Şeyden, Bir Miktar Borçlu Olmanın İkrar Edilişi

Ölçülen, tartılan veya sayılan bir şeyden, bir miktar borçlu olunduğu ikrar olunacağı zaman ikrar olunan şeyde mübalağa yapı­larak, onun sıfatı, miktarı yazılır: Buhara tartısıyla şu şu kadar bat­man, orta halli, kırmızı, temiz darı... veya Buhara tartısıyla, şu ka­dar batman, orta halli, beyaz darı...

Küçük dan olursa (cin darısı) o da şöyle yazılır: Orta halli, temiz, Buhara tartısıyla tartılmış, şu kadar batman küçük darı...

Susam da böyle yazılır: Şu kadar batman, temiz, siyah susam...

Pamuk şöyle yazılır: Buhara tartısıyla tartılmış. Şu kadar batman beyaz, orta halli, pamuk...

Sabun şöyle yazılır: Buhara tartısıyla tartılmış şu kadar batman, orta haili susamdan yapılmış sabun...    .

Yaş üzüm hakkında da şöyle yazılır. Buhara tartısıyla tartılmış şu kadar batman beyaz yaş üzüm; (veya kırmızı yaş üzüm...) Veya Tâif'in Buhara tartısıyla tartılmış beyaz yaş üzümü... (veya kırmızı .üzümü

Üzüm pekmezi şöyle yazılır: Yaş üzümden yapılmış, orta halli, Bu­hara tartısıyla tartılmış, şu kadar batman pekmez...

Keza, lamba yağı da: Şu kadar batman keten tohumundan veya pamuk çekirdeğinden çıkarılmış, Buhara tartısıyla tartılmış lamba yağı diye yazılır.
Diğer ölçülen veya tartılanlar da, bunlara kıyâsla yazılırlar. [249]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..