23- Bir Kimsenin Kızına Çeyiz Vermesi İle İlgili İkrar

Bu husustaki ikrar şöyle yazılır: Şahitler şöyle şehâdette bu­dundular: Filan oğlu filan, kızı filâneyi, kendi hâlis malından ihsan ve atıfe olarak teçhiz eyledi. Aralarında şartlan yerinde sahih nikâhla nikâh cereyan edip kocasının evine zifafa gönderdi. Yüce Allah ha­yır ve bereket cemeylesin; kendilerine temiz ve çok zürriyet ihsan eyleşin. Kocanın yaptığı elbise de sıfatı ve kıymeti ile zikredilir. Kadı­nın elbisesinin nev'ini, sıfatını tafsilatıyla beyan eder ve ziynet eşya­larını, incisini, cevherlerini, sıfatları ve kıymetleriyle açıklar. Keza, yatağını, yastığını, sergisini; bakır, tunç, demir, kalay kaplarını açık­lar. Cariyesinin rûmîmi, yemenli mi olduğunu söyler kıymetini açık-Jar. Kölesinin kıymetini; cariyesinin nereli olduğunu ve kıymetini; bağının şu köyde olduğunu ve hududunu; çarşıda üç dükkanının ol­duğunu ve hududlarıni açıklar. Sonra senede besmele-i şerîfi yazar.

Sonra da: Filan, isteyerek ikrar eyledi ki; bu zikredilen şeylerin tamamı, cinsleriyle, nevîleriyle, sıfatlarıyla, kıymetleriyle kızı filâ-nenin hakkı ve malıdır. Onun elinde ve tasarrufunda olduğunu; ik­rar edicinin onda bir hakkının olmadığını; başka bir kimsenin de bir hakkının bulunmadığını; ne zaman ondan bir şey iddia ederse, o iddianın merdûd olduğunu" söyler ve nefsi üzerine şahit edinir ve yazıda böylece tamam olur.
Bu yazının sonuna şahitlerin isimleri ve babanın ikrarı ile koca­nın ikrarı yazılır. En doğrusunu ancak Allahu Teâlâ bilir. . [270]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..