24- Bir Kızın, Çeyizinin Anasına (Veya Babasına) Ait Olduğunu İkrar Etmesi

Bir. kızın, çeyizinin babasına veya anasına ait olduğunu ikrar etmesi çeşitli şekillerde yazılabilir:
1-) Kağıdın boş tarafına —daha önce beyan eylediğimiz gibi— cihaz (= çeyiz) yazıiır. Sonra da besmele ile başlanarak: Filan kızı filâne, isteyerek şöyle ikrar eyledi: Senette — cinsleriyle, nevileriyle, sıfatlarıyla, kıymetleriyle— zikredilen şeylerin tamamı babası fila­nındır ve sahih sebeple onun hakkıdır. Bu malların tamamı, kızın yanında ariyet olarak durmaktadır. Babası bunu yüz yüze doğrular ve ikisi de buna şahitlik ederler.
2-) Filâne, isteyerek şöyle ikrar eyledi:

Bilinen ve kendisine nisbet edilen elbesilerden, eşyalardan, ya­tak ve sergilerden, ziynet eşyası, altın gümüş, cevahir ve inciden; ba­kır, cam, demir, çanak-çömlek gibi kaplardan, ev eşyası gibi şeyler­den az-çok ne varsa; çeyiz olarak şu anda kadının kocası evinde bu­lunan şeylerin tamamı sahih sebeble babasının mülküdür.

Kızı böylece ikrar etmiştir. Babası da, bu durumu yüz yüze tas­dik eder ve ikisi de buna şahitlik yaparlar.
3-) Baba, kızına teslim zamanı, cehizi yazıp; "onu, ben ariyet yoluyla kızıma teslim eyledim." der.

Sadru'ş-Şehîd Husâmu'd-din, şöyle buyurmuştur:

Ehvat olan, babanın ondan belirli bir bedele satın alması ve sonra da kızın o bedelin tamamından vaz geçmesidir.

Bize göre ahvat olanı, önceki yazılandır.
En dorusunu bilen Yüce Allah'tır. [271]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..