Önceki Baskıda Bulunan Tahrip Ve Hatalar

Her ne kadar kitabın baskısı sırasında tashih ve mümkün merte­be aslına irca işini büyük âlimlerden kadri yüce iki zât üstlenmişse de, kitabın basımını yapan kimsenin elde ettiği nüshanın çok hatalı olma­sı ve baskı işinin dar bir vakte sıkıştırılması gibi sebepler yüzünden, meydana gelen hatalardan dolayı bu değerli iki âlimimizi mazur gör­mek gerekecektir. Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, baskıda bir hayli tahrifat hâlâ mevcut kalmış, yer yer bütünüyle cümleler ya da tamamlanmadan mânânın anlaşılmasına imkan bulunmayan kelime düşüklükleri söz konusu olmuştur. İşte bunlar kitap üzerinde sabırla düşünmemizi ve bir sonuca varmamızı gerektiren sebeplerden olmuş­tur. Böylece Allah'ın yardımı neticesinde kitap onu mütâlâa etmek is­teyenler için kalıp ve mânâ bakımından eksiksiz ve kusursuz bir hal almıştır.
Ben bu kitap üzerinde yapılması gereken bütün çalışmaları tam anlamıyla yaptım şeklinde bir iddiada bulunacak değilim. Aksine hüsnüzanda bulunacak olursam, bu yaptıklarımın bir başlangıç adı­mı olduğunu söyleyebilirim. Gayret sahibi kimseler için bu kitap üze­rinde çalışma alanı çok geniştir. Niyeti hâlis olan insanlara tavsiyede bulunmak uyulması gereken bir yoldur. Şüphesiz ameller niyete gö­redir ve herkes için ancak niyetinin karşılığı vardır[11].

Abdullah dırâz

Neşre hazırlayan


Eser: El-Muvafakat

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

El-Muvafakat

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..