On Birinci Mukaddime


Şer'an muteber olan ilmin amelî bir neticeye ulaştıran ilim ol­duğu ortaya konulunca, bunun sadece hakkında şer'î delillerin bulun­duğu hususlara münhasır olduğu ortaya çıkar; dolayısıyla şer'î delil­lerin gerektirdiği şey, mükelleften öğrenilmesi istenen ilim olmakta­dır. Bu açıktır. Ancak problem şer'î delillerin tam olarak ortaya konul­ması ile ilgilidir. Eğer bunlar ortaya tam olarak konulabilirse, şer'î il­min alınacakları yerler de tam olarak ortaya konulmuş olacaktır. Bu da inşaAllah ileride, "şer'î deliller" bahsinde işlenecektir. [187]


Eser: El-Muvafakat

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

El-Muvafakat

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..