Dokuzuncu Mesele:


Meşakkatler dünyevî olduğu gibi uhrevî de olurlar. Çünkü ameller, eğer içine girildiği zaman, bir vacibin ihmali ya da bir hara­mın işlenmesi gibi bir sonuç doğuracak olursa, bu şeriat nazarında di­ni ihlale götürmeyen dünyevî meşakkatlerden daha şiddetli bir me­şakkat sayılmaktadır. Şeriat nazarında dinin dikkate alınması, nef­sin ve diğer zarûriyyâttan olan şeylerin dikkate alınmasından daha önce gelir[162] Burada da durum aynıdır.[163]
Hal böyle olunca da, Şârfin, mükellefin bu yönden bir meşakkat altına sokulması gibi bir kasdımn olmadığı ortaya çıkar.[164]Daha önce geçen deliller ki bu konu da onların kapsamına girer bu hususta da yeterlidir.[165] [166]


Eser: El-Muvafakat

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

El-Muvafakat

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler