Birinci Taraf: Genel Olarak Deliller

Genel olarak deliller bahsinde:

a) Delillerle ilgili küllî esaslar.
b) Bunlarla karşılaşılan özel durumlar (avarız)[1]   olmak üzere iki husus üzerinde durulacaktır.

Birinci husus on dört mesele altında ele alınacaktır.


Eser: El-Muvafakat

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

El-Muvafakat

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..