Birinci Fasıl: Muhkemlik Ve Müteşâbihlik

Bu konu için altı mesele sözkonusudur:


Eser: El-Muvafakat

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

El-Muvafakat

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..