BİRİNCİ TARAF: İCTİHÂD

Bu bölümde:
1) İctihâd yönünden müctehide müteallik taraf,[1]
2) Müctehidin verdiği fetvaya müteallik taraf,[2]
3) Müctehidin verdiği fetva üzerinde i'mali fikir etme ve ona uymaya müteallik taraf olmak üzere üç ayrı konu üzerinde durulacaktır.

Birinci Taraf, on dört mesele altında işlenecektir:


Eser: El-Muvafakat

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

El-Muvafakat

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..