Batı Trakya Hükümeti Kurucuları

Hükümet Başkanı/                  Peştreli Tevfik Bey/
" 2."       7                   Bekir Sıtkı Bey

Adalet Bakanı                         "     "    "     " " "

Dış İşleri Bakanı                      Mahmud Nedim Bey

İçişleri Bakanı                         Hasan Tahsin Bey(ARGCİN)

Mâliye "      "                            Sabri Bey(TÜTEN)

Evkaf   "      "                           Av.Mustafa Bey(DOĞRÜL)

Gnkur.Bşk.P.Yzb.                    Fuad(BALKAN)
" 2." "P.Tğm.                   Fahri(ÖZDİLEK)

Bati Trakya Türk hükümeti ile alâkalı olarak,yukarıdaki listeye aid bir miktar bilgi vererek, bu haftaki yazımızı ta­mamlayalım. Bu İstiklâl Harbi komutan ve subaylar listesini seçimlerden sonraki yazılarımızda inşaaîlah tamamlarız.
15/Ekim/1919'da adı geçen Türk hükümeti, bölgede bu­lunan azınlıklardan Rumlar ve Bulgarlardan hükümete birer temsilci ile katıldılar. Bu hükümeti, Yunan ve Bulgar hü­kümetlerinin tanıdığını bildirmiş olalım. Fransızların bu hükü­met kuruluşuna yardımcı olma gayretlerinin maksad-i hâkikisi ileri de burayı Fransa'nın mandateri olarak nüfuzu na aî-mak gayretine matuf olduğunu ifade edelim. Fransa ile Yu­nanistan hükümetleri burada kıyasıya bir mücadeleye girdi­ler. Mayıs 1920'de referandum yapıldı. Yunanlılarında 75 bin Osmanlı altunu harcama yaparak, satın aldığı bazı Türk ileri gelenlerinin marifetiyle Batı Trakya,Yunanistan'a katılmasıy­la netice verdi. Böylece bu yönetimde 23/ Mayıs/1920'de tâ­rih sahnesinden çekilince bu referandumu ve oyunlara karşı çıkan Batı Trakya Türkleri,Batı Trakya Milli Hükümetini kur­dular bu târih 25/Mayıs/1920 olup bu hükümetleri Lozan'ın İmzasından sonra 24/Temmuz/1923'de faaliyetine son verdi. Milli Mücadele esnasında buradaki direnme ve faaliyetler, Yunanlıların altı tane tümenini burada meşgul ettiğinden, Anadolu cihetindeki mücadelemize dolaylı yardım etmiş de oldular.


Eser: Büyük Osmanlı Tarihi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Büyük Osmanlı Tarihi

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..