Parmaklarda Kısas

Parmaklar da mafsallarından kesilince böyledir. Mafsallarından kesilnıezlerse, parmaklarda kısas uygulanmaz.
Hizânetü'l-Müffin'de de böyledir. [22]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler