İcârenin Çeşitleri

İcareler, ma'kûdün aleyh itibariyle iki nevidir:
1) A'yanın menfaatleri üzerine yapılan icareler: Bu a'ynlardan her birine ayn-ı me'cûr, ayn-ı müste'cer denir.

Bu nev'i icare, üç kısma ayrılır.

a) Ev ve arazi gibi, akarı icare;

b) Elbise, zinet eşyası ve nakliye gibi, ufûzu icare;

c) Hayvanları icâre.
2) İnsanların çalışmalarından ibaret olan menfaatler üzerine yapılan icareler: Sanatkârları, terzileri, katipleri ve benzerlerini icarlamak gibi... [8]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler