İcarenin Hükmü


İcarenin hükmü: Müste'cirin menfaate, mucîrin de ücrete an be an mâlik olmasıdır. Yani müste'cir menfaati istifa ettikçe, mucir de o nis-bette ücret almaya hak kazanmış olur. [9]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler