Ölenin Borcu


2-) Techîz ve tekfîn'den sonra, —terikeden— ölenin borcu ödenir.

Ölen şahıs, borcunun tamamını sıhhatli hâlinde iken veya has­talığında yapmış olabilir.

Veya, o borcun bir kısmını sıhhatli hâlinde, bir kısmım da has­talığında yapmış olabilir.

Borcun tamamım sıhhatli hâlinde veya hastalığında yapmış ol­ması arasında bir fark yoktur.

Borcun bir kısmını sıhhatli iken, bir kısmını ise hastalığında yap­mış ise, o takdirde, ödemeye, önce sıhhatli iken yaptığı borçtan başlanır.

Bu hâl, hasta iken, böyle ikrar etmiş olması durumunda böyledir.
Fakat, hastalığında yaptığı borç beyyineli veya alenî ise, bu borç da, .aynen sıhhatli iken yaptığı borç gibidir. Mnhiyt'te de böyledir. [7]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..