2-) Ölen Şahsın Oğlunun Kızlan:

Bunlar da, ölen şahsın kızı bulunmadığı takdirde, —onun yeri­ne kâim olarak—, kendi erkek kardeşleriyle veya erkek kardeşleri­nin oğullan ile beraber, —asabe olarak— mirasa, ikili birli hak sa­hibi olurlar.

Misâl:
1                     7 sümün              baki M_____________________________________ eşele: (8x3  =)24
zevce          ibnü'1-ibn         bintü'1-ibn

(= kan) (= oğulun oğlu)   (= oğulun kızı)
3                        14                         7[47]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..