6- NAMAZDA İKEN HADES VÂKİ OLMASI (=ABDESTİN BOZULMASI)


Bir kimsenin namazda abdesti bozulursa, yeniden abdest a ir ve Önceki kıldığı kısım üzerine, kalan kısmı bina eder. (= ka­lan kısmı kılar.1 Kenz'de de böyledir.

Bina t=namazın kalan kısmım tamamlama) hususunda, erkekle kadın müsavidir. Muhıyt'te de böyledir.

Namazda iken, abdesti bozulma adeti olmayan kimse, na­mazını yeniden (ve baştan) kılar. Hidâye'de ve Kâfi'de de böyle­dir.

Namaz esnasında abdest bozulunca, isti'nâf (=namazı baştan başlayıp, yeniden kılmak) daha efdaldir.

îsti'nafın efdal oluşu, bazı alimlere göre, herkes hakkındadır. Bazıları ise: «Kat'iyyetie, yalnız başına namaz kılan kimseler için isti'nâf daha efdaldir.» demişlerdir.

Fakat, imâm ve muktedî, eğer yeni bir cemaat bulabilirler ise, isti'naf etmeleri (=baştan başlayıp yeniden kılmaları) daha ef­daldir.
Eğer cemaat bulamazlarsa,  önceki  cemaatın sevabını ko­rumuş olmak için bina etmeleri, t=namazın kalan kısmını tamam-lamaları daha efdaldir ve üstündür. Fetvalarda sahih görülen ka­vil de budur. Cevheretü'n - Neyyire'de de böyledir. [44]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Üye girişi


Fetvalar.COM

Guncel

Günün Sözü

"Günün Sözü."

- fetvalar.com

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..