4- Müfâveda'yı Bozan Ve Bozmayan Şeyler

Müfâveda ortaklarından birisi, ferinde ortaklık anlaşması caiz olmayan, mîras, bağış, vasıyyet veya benzerleri gibi bir mala sahip olur ve onu  sermâyeye ilâve ederse;  müfâveda bâtıl  (=   geçersiz) olur.

"Ortaklıkları ise, ınân ortaklığına dönüşür. Sirâciyye'de de böyledir.

Bu ortaklardan birisi bir eşyaya veya alacağa vâris olursa; onu almadıkça; müfâveda bâtıl olmaz. Serahsî'nin Muhıytı'nde de böyledir.

Akar da böyledir. Hidâye'de de böyledir.

Müfâveda ortakları, sermâyenin biriyle, bir mal satın alırlarsa; müfâveda, kıyâsen bâtıl olur; istihsânen ise, bâtıl olmaz.

Müfâv!e|da j ortaklarının sermâyeleri, ortaklaştıkları gün eşit ve bu müfâveda sahih olduktan sonra; henüz bir şey satın almadan önce; müıfâveda sözleşmesini müteakip, ortaklardan birinin sermayesinin değeri fazlalaşırsa; bu müfâveda bozulur.

İmânı  Muhammed  (R.A.)  de  böyle  söylemiştir.- Muhıyt'te  de i böyledir.

Bu ortaklardan birisi, kendi sermâyesi ile, bir mal satın alır ve bu imalın kıymeti yüksek olursa; kıyâsen bu müfâveda bozulur; istihsânen ise bozulmaz. Müzmerât'ta da böyledir.

İki sermâyeden biri ile alınan malın değeri, satın alındıktan sonra artarsa; müfâveda hâli üzeredir.

Keza, bu satın alma, sermâyenin biriyle yapılsa ve bundan sonra da, io mâl kıymetlense; müfâvede bozulmaz. Zahîriyye'de de böyledir. Müfâveda ortaklarından birisi, başka bir şahsa: "Bana, dirhem bağişla." der; o da, bağışlar ve bunu, bu ortağa teslim ederse; müfâveda bâtıl olur.

Müfâveda ortaklığında, ortaklardan birinin gaip olması hâlinde, diğer ortağın, bu ortaklığı feshetmeyi istemesi durumunda, ortaklığı bozmasının çâresi, böyle yapmasıdır. Zehıyre'de de böyledir.  Müfâveda ortaklardan birisi, kendisine ait kölesini icara verir veya onu satarsa; onun ücretini almadıkça, bu ortaklık bozulmaz.

Muhıyt'te de böyledir.

Müfâveda ortaklarından birisi, ortaklığı inkâr ederse; müfâveda bozulur. Bu hükmü»,ortaklığın   tamamında    olması    gerekir. Zahîriyye'de de böyledir.
Inân ortaklığını bozan her şey,' müfâveda ortaklığını da bozar. Bedâî'l de de böyledir. [22]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..