Tek Bir Duvarın Satış İşleminin Kaydı

Bir tek duvarın satılması hâlinde; bü alış-verişin şu üç vecih-den hâli kalmayacağını bilmek gerekir:
1-) Müşteri, duvarı yeri ile beraber satın alabilir.

Bu durumda, "müşteri, satıcıdan şu yerde yapılmış bulunan du­varın tamamını, yeriyle birlikte satm aldı.'* diye yazılır ve sonra da "Bu duvar, şu yerde; filânın evine bitişik; uzunluğu, şu kadar arşın; eni, şu kadar; yüksekliği şu kadar arşın; şu yerden başlar, şu yerde biter; hadleriyle, haklarıyle, yeri ile, binası ile, az çok nesi varsa hep­siyle satın aldı. diye yazılır.

Bu duvarın yolu da yazılır mı?

Tahâvî, şöyle buyurmuştur:

Eğer duvar, müşterinin evine bitişikse veya büyük yola ulaşı­yorsa; bu durumlarda yola muhtaç olmadığından; yolu zikredilmez.

Eğer böyle değilse, elbette yolu da zikredilir ve yazılır.
2-) Duvar, başka yere nakledilmek için, yeri harici olmak üze­re satın alınmış olabilir:

Bu durumda, senet, duvarın, yeriyle beraber satın alınması gibi yazılır. Ancak, yeri istisna edilir. O yer satışın içine girmez.

Bu duvarın yolu da yazılmaz. Çünkü, onun yola ihtiyacı yoktur. .    İmâm Ebû Hanife (R.A.) ve arkadaşları, bunu yazarlardı.

Ehl-i şurûtun ba'zıları da —müşterinin onu yıkmasına delâlet etsin diye— "Müşteri, duvarı, yıkılmış olarak satın aldı." diye ya­zarlardı. Tahâvî ise: "Bu hatâdır. Çünkü, duvarın tamamım, yıkıl­mış olarak satm aldı, demiş olsa; bu durumda duvar yıkılmıştır. O zaman, mevcut olmayanı satın almış olur ki, o da caiz değildir.

Meselâ: Bir kimse, şu buğdayın ununu satın alsa veya şu susa­mın yağını satın alsa; bu caiz olmaz." buyurmuştur.

Fakat, "yıkmak üzere satın aldı." denirse, bu —beyan ettiği­miz gibi—caiz olur.
3-) Duvar, mutlak olarak satm alınmış olabilir.

Bu durumda, bu duvarın yeri —bunu söylemeksizin— satışa dâ­hil olur.
Hassâf, duvarı yeri ile beraber yazardı ve "Kalanı hâkimin hük­müne aittir." derdi. [66]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..