3- Senetli Bir Borçtaki İsmin Kime Ait Olduğunu İkrar Etmek

Şayet borç, senette bir adamın ismine yazılmış olur ve o ikrar ederek: "Bu borç filanındır; senetdeki ismi ariyettir." derse; durum şöyle yazılır: —Yazının sonuna—: "Şahitler, şöyle şehâdette bulun­dular: Gerçekte filan, isteyerek "filana borcu olduğunu" ikrar eyledi.

Bu sene de besmele ve tarih yazılır.

Sonra da şöyle yazılır: Filan şöyle ikrar eyledi: Bu malın tama­mı senette yazılı olan filana aittir; başka bir kimseye âit değildir.
Şayet, bir kısmı o filanın ise, o zaman da "bu borçtan şu kada­rı, filanındır." diye yazılır. [245]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..