25- Hayvan Satışının İkrar Edilmesi

Kağıdın baş tarafına, önce hayvanların cinsleri ve sıfatları — beyan ettiğimiz vecih üzere— yazılır.
Veya şöyle yazılır: "Filan oğlu filan şöyle ikrar eyledi: (diye so­nuna kadar yazılır.) O, filana (vasfını söyleyerek) şu kadar dirheme sattı. Diğeri de onu satın aldı. Bedelini teslim aldı ve satılan şeyi tes­lim eylemedi. Ne zaman isterse, o zaman teslim edecektir." der. Ken­disi adına ikrar olunan şahıs da onu tasdik eder. [272]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..