Temizlik    Bölümü

Kitâb, lügat yönünden cem' (toplamak) mânâsında masdardır. Mübalağa için bu masdarla mef'ûl (mecmu) adlandırılmıştır. Veya f i â I ölçüsünde, libâs gibi nıefiîl (melbûs) için konulmuştur. Her iki takdirde de mecmu' (toplanmış) mânâsında olur.

Istılah yönünden kitâb; nevîlere şâmil olsun veya olmasın, müs­takil sayılan bir takım meselelere denir.

Taharet, masdardır. (he) nin fethiyle ve zammiyle  (Tahare'ş-şey'u) denir. Birincisi yâni fethiyle olan daha faşındır.

Şer'an taharet: Özel bir temizlik (paklık) dir ki; abdest, gusttl, te­yemmüm, beden ve libâsı yıkamak ve bunlara benzer şeylerdir.
Çoğul sîgasıyle kullanılmayışının sebebi şudur : Taharet aslında masdardır. Azı da çoğu da içine(alır. Çoğul sîgasıyle kullanan kimse, açıklama yapmak istemiştir. [17]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..