Korku Namazı Babı


Korku Namazım İmâm Ebû Yûsuf (Rh.A.), ResûlüUah' (S.A.V.) den sonra caiz görmemiştir. Çünkü Korku Namazı ancak, Sahâbe-i Ki­ram' (R.A.) in, ResûlüUah' (S.A.V.) in ardında [121] onun faziletini ka­zanmaları için, kıyâsın hilâfına olarak meşru olmuştur. Bu ma'nâ, Re­sul-i Ekrem Hazretlerinden sonra yok olmuştur.

Korku   namazını,   İmânı   A'zam   (Rh.A.)   ije   İmâm  Mııhammed (Rh.A.)  caiz görmüşlerdir. Çünkü Sahâbe-i Kiram (R.A.), Resûlullâh' (S.A.V.) dan sonra onu kılmışlardır ve sebebi de korkudur. Korku ise Resûl-i Ekrem' (S.A.V.) den sonra da meydana gelir.

Şayet hâzır olan düşmandan veya yırtıcı canavardan korkulursabu kayıd, düşman gerçekten onlara yakın bir yerde ve onların karşı­larında ise, sözüne işarettir - dediğimiz şekilde Korku Namazı caiz olur.

Fakat şayet düşman onlardan uzak bir yerde ise veya karanlık ya da toz görmeleri sebebiyle düşman sanıp Korku Namazını kılarsalar ve gördükleri de düşman olmazsa, onların namazları caiz olmaz.

İmâm, cemâati iki bölük yaparak bir bölüğünü korkulan düşmana karşı koyar, diğer bölük ile eğer müsâfir ise veya Sabah vaktinde ve­ya Cuma gününde ya da iki Bayramda İseler bir rek'at kılar. Eğer imâm mukîm olursa ve iki rek'ath namazdan başkasında olursa, iki rek'at kılar. Musannif bunu, Akşam Namazını da içine alsın diye böyle söyle­miştir. Şüphesiz Akşam Namazının hükmü dörtlü namazın hükmü gi­bidir.

Namazı kılan bölük korkulan yere gider, diğer bölük gelir. Birinci bölük ile, dörtlü olan namazdan geri kalan iki rek'atı, üçlüde geri kalan bir rek'atı kılarlar ve imâm yalnız başına selâm verir.

O bölük, korkulan düşmana karşı gider. Birinci bölük gelir ve na­mazlarını kırâatsiz tamâm ederler ve selâm verirler. Çünkü onlar lâ-hikdırlar. Ve âdeta imâmın arkasında gibidirler.

Ondan sonra diğer bölük gelir ve namazlarını kıraat ile kılıp ta­mâm ederler. Çünkü onlar mesbûkdürlar. Eğer onların korkuları şid­detli olursa, kadir oldukları yöne imâ ile ayn ayn, hayvana binici ola­rak da kılabilirler.
Eğer kıbleye yönelmeye kadir olurlarsa, kıbleye yönelirler. Eğer kıb­leye yönelmeye kadir olamazlarda, kadir olabildikleri tarafa doğru kı­larlar. Savaşmakla, yürümekle ve hayvana binmekle onların namaz­ları bozulur. Çünkü bunların her biri amel-i kesirdir. [122]


Eser: Dürer

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Dürer

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..