İcarenin Lüzumunun Şartları

İcarenin lüzumunun şartlarından biri, akdin sahih olmasıdır.

İcarenin lüzumunun şartlarından biri de, sözleşme ve teslim alma vaktinde icârlanan şeyde, —faydasına halel veren, bir— kusur bulun­mamasıdır.

Bu şartlardan biri de,  icârlanan  şeyin,  icarlayan için meri olmasıdır.

İcarenin lüzumunun şartlarından biri de, icârlanan şeyde menfaata halel getirici bir aybın meydana gelmemiş olmasıdır. O şeyde men­faate halel getirici kusur meydana gelirse, akde lüzum kalmaz.

İcarenin lüzumunun şartlarından birisi de, akidlerin (— sözleşenlerin) birinde, özür meydana gelmemesidir; müste'cerde de özür olmamasıdır.

Şayet onların birisinde veya icarlanan şeyde özür meydana gelirse, akde lüzum kalmaz.

Bu şartlardan biri de icarlayan şahsın icarladığı kölenin azad edilmemesidir.

Şayet bir adam kölesini bir seneliğine icara verir ve altı ay geçince de onu azad ederse, bu durumda icarlayan muhayyerdir. Dilerse, icare hali üzerine devam eder; dilerse, onu bozar.
İcarenin lüzumunun şartlarından biri de, babası veya babasının vasisi yahut dedesi veya dedesinin vasisi veyahut da hakim veya hakimin emini tarafından icara vermiş olan sabinin (—   çocuğun) bulûğa erişmemiş olmasıdır. [7]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler