İcârenin Akid Keyfiyeti


İcârenin akdedilme keyfiyetine gelince; bize göre icare: Hâl-i hazırda iki akidin arasında yapılan bir akiddir. Ve icare fayda sağlaması hasebiyle, bir müddet mülk hükmündedir. Serahsî'nin Muhıytı'nde de böyledir. [10]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
Haramiler | Bitkiler