Mürtedîn Vakfı

Bir mürtedin, riddet hâlinde iken yaptığı vakıf, sahih olmaz. Bu halde, ölür veya öldürülürse, hüküm yine böyledir.

Çünkü, mürtedin, mülkiyeti, mevkuf olarak, onun elinden gitmiştir. Nehru'l-Fâık'ta da böyledir.

Keza, bir mürted, dâr-i harbe iltihâk eder ve hâkim de bu iltihâkı hükme bağlarsa, bunun da vakfı bâtıl olur.

Ancak, bir mürted tekrar müslüman olursa, vakfı sahih olur. Bahru'r-Râık'ta da böyledir.

Hassâf: "Bir şey vakfetmiş bulunan bir müslüman, bundan sonra irtidâd ederse,  önceki bu vakfı bâtıl (=  geçersiz) olur." demiştir. Nehru'l-Fâik'ta c& böyledir.

Bu mürtedin vakfı, mîras olur.

Bu şahıs, mürted iken ö^ür veya öldürülür yahut da tekrar müs­lüman olursa, yine hüküm aynıdır.
Ancak, bu şahıs, müslüman olduktan sonra, yeniden vakfederse, —Hassâf in, Kitabının sonunda açıkladığına göre— bu vakfı sahih olur. [9]


Eser: Fetvayı Hindiye

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Fetvayı Hindiye

 

Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..